1813 zelfmoordpreventie

Tele-onthaal en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding bundelen hun expertises en gaan samenwerken onder het nieuwe noodnummer 1813. Deze samenwerking kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, een initiatief van kabinet Vandeurzen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Crisishulp is cruciaal bij het overbruggen van een suïcidale crisis. Crisishulp is daarom ook te vinden via de portaalsite www.zelfmoord1813.be of kortweg www.1813.be. Bellen naar 1813 is gratis voor de beller, ongeacht of die met een vast of mobiel toestel belt, en of zijn rekening betaald is of niet. Bellen naar 1813 is ook anoniem. Via de website kan er (eveneens anoniem) contact genomen worden via chat.

Meer info op: www.zorg-en-gezondheid.be

Stijging online hulpvragen in Vlaanderen

online connect

Tele-onthaal, de Kinder- en Jongerentelefoon (nieuwe naam ‘Awel’), Teleblok en de Zelfmoordlijn ervaren de voorbije jaren een belangrijke verschuiving van telefonische oproepen naar online chatten. Ook De DrugLijn ondervindt dat een toenemend aantal vragen via e-mail gesteld wordt in verhouding tot het aantal telefoongesprekken. Vooral jongeren maken liever gebruik van de online communicatiemiddelen.

Lees meer