Mediawijsheid in the picture

Een wereld zonder internet, sociale media en online toepassingen kan haast niemand zich nog voorstellen. Was er enkele jaren geleden nog sprake van een ‘digitale kloof’ tussen diegenen die over de technische middelen beschikten en de ‘have nots’, dan blijkt die kloof ondertussen in grote mate gedicht te zijn. Wat betreft kennis en vaardigheden om met de nieuw verworven ICT mogelijkheden om te gaan is er echter wel nog steeds sprake van een digitale kloof. Via het stimuleren van ‘mediawijsheid’, kritisch en bewust omgaan met de nieuwe media, wil men hier nu vanuit verschillende initiatieven vanuit de sociale sector verandering in brengen…

Project Media Train

Een project gestart vanuit Tonuso in samenwerking met Katholieke Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Kempen (K-Point), Jongerenbegeleiding Informant vzw en Steunpunt Jeugdhulp. Vanuit de jeugdzorg merkte men op dat nog veel jongeren (en volwassenen) onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden op internet, minder weerbaar blijken tegenover verleidelijke reclameboodschappen en malafide praktijken, en risico’s van online communicatie onderschatten. Mediatrain wil hiervoor begeleiders en verantwoordelijken uit de Bijzondere Jeugdzorg een opleiding aanbieden. Hulpverleners zitten immers in een sleutelpositie om mediawijsheid aan kinderen en gezinnen door te geven, maar zijn dikwijls zelf onvoldoende op de hoogte.
Van Jo Vanhecke vernamen we onlangs dat reeds meer dan 500 hulpverleners een training kregen.

Meer info op www.e-hulpvlaanderen.be

Project mediawijsheid en ICT in de hulpverlening

Thomas More Kempen en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk starten samen met de CAW’s een breed opgezet project om maatschappelijk kwetsbare jongeren mediawijs te maken. Het is de bedoeling om via de hulpverleners van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s in Vlaanderen en Brussel) in het bijzonder kansarme jongeren en hun gezinnen ICT ondersteuning te bieden. In een eerste fase wil men onderzoeken wat er al bestaat aan ICT middelen, wat er nog nodig is en welke dienstverlening er het meeste baat bij kan hebben. Daarna wordt een methodiek ontwikkeld om voorzieningen en hulpverleners te ondersteunen bij de verdere uitrol. Een pilootproject zal starten bij enkele Brusselse CAW’s.

Meer info op www.expertonlinehulp.be

Mediawijs.be: Kenniscentrum Mediawijsheid voor Vlaanderen

In januari 2013 is Mediawijs.be, het Kenniscentrum Mediawijsheid van iMinds vzw, op initiatief van mediaminister Ingrid Lieten, van start gegaan. Het doel van Mediawijs.be is mediawijsheid in alle lagen van de bevolking te bevorderen zodat mensen, jong en oud, kritischer en bewuster leren omgaan met een gemediatiseerde samenleving. Mediawijs.be is een netwerkorganisatie waarin 12 partners zich voor de komende twee jaar hebben verenigd. Het gaat om: iMinds-Digital Society, LINC vzw, Mediaraven, Stuurgroep Volwassenenonderwijs (via VOCVO), MAKS, REC Radiocentrum, MIOS-Universiteit Antwerpen, ICRI-KULeuven, Cemeso Vrije Universiteit Brussel, Thomas More, Katholieke Hogeschool Limburg en Provinciale Hogeschool Limburg.

Op 27/3/2013 wordt Mediawijs.be officiëel voorgesteld aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden.

Meer info: www.mediawijs.be

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *