Mediawijsheid in the picture

Een wereld zonder internet, sociale media en online toepassingen kan haast niemand zich nog voorstellen. Was er enkele jaren geleden nog sprake van een ‘digitale kloof’ tussen diegenen die over de technische middelen beschikten en de ‘have nots’, dan blijkt die kloof ondertussen in grote mate gedicht te zijn. Wat betreft kennis en vaardigheden om met de nieuw verworven ICT mogelijkheden om te gaan is er echter wel nog steeds sprake van een digitale kloof. Via het stimuleren van ‘mediawijsheid’, kritisch en bewust omgaan met de nieuwe media, wil men hier nu vanuit verschillende initiatieven vanuit de sociale sector verandering in brengen…

Lees meer

‘Mijndoelenstellen.nl’

Via een Twitterbericht belandde ik toevallig terug op ‘mijndoelenstellen.nl’. Een aangenaam weerzien, want deze website is een mooi staaltje van sobere en heldere online hulpverlening. Initiatiefnemers Kelly de Vries & Wouter Bruijning geven volgende kernachtige omschrijving in een artikel van ‘Maatwerk’:

Voor veel mensen is het lastig om een doel te formuleren. Ze weten vaak wel ongeveer wat ze willen bereiken, maar kunnen er de woorden niet voor vinden of hebben moeite met het concretiseren van een doel. ‘Mijndoelenstellen.nl’ kan daarbij helpen.

Lees meer

e-hulp vlaanderen

e-hulp vlaanderen

De samenleving digitaliseert en ook in het Sociaal-Agogisch werk zou deze beweging geleidelijk een plaats kunnen krijgen. Organisaties binnen de eerste lijnhulpverlening maken al langer dankbaar gebruik van online vormen van hulpverlening (bijv.  JAC,  KJT,…). Ook binnen de tweede lijn komt er stilaan iets op gang. Het is dus niet langer mogelijk om het gebruik van het internet in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen te negeren.  De vraag die de expertisecel eSocialWork (Katholieke Hogeschool Limburg) zich al langer stelde,  is of ook andersoortige voorzieningen (zoals jeugdzorg, gehandicaptenzorg, …)  gebruik kunnen maken van  dergelijke digitale vormen van begeleiding.

Het team van e-hulp Vlaanderen is een samenwerking tussen ‘Tonuso vzw’ en de ‘expertisecel eSocialWork’ van de Katholieke Hogeschool Limburg.  Davy Nijs en Jo Van Hecke zijn doordrongen van de nood aan meer online werken binnen het sociaal-agogisch werkveld. De sterkte van de samenwerking zit in het samengaan van enerzijds de directe praktijkervaring van Jo (als gezins- en jongerenbegeleider en Project Coördinator ICT / Digitale Kloof in de Jeugdzorg) en anderzijds de meer academische kijk van Davy (orthopedagoog, docent KHLIM en coördinator van de expertisecel eSocialWork) die de vertaling tracht te maken van een digitaliserende samenleving naar het sociaal werk.

www.e-hulpvlaanderen.be