Alcoholhulp vernieuwd

Alcoholhulp werd vernieuwd en ‘responsive‘ gemaakt, waardoor de website zich automatisch zal aanpassen aan verschillende beeldschermen (zoals desktop, laptop, tablet en smartphone). Dit is een groot voordeel voor deelnemers aan de programma’s, wanneer ze bijvoorbeeld snel iets willen registreren in hun dagboek. Gewone bezoekers kunnen de website nu ook gemakkelijker bekijken op hun tablet of smartphone.

Het ontwerp van de website is niet fundamenteel veranderd om de herkenbaarheid voor regelmatige bezoekers te behouden. Het zelfhulp- en begeleidingsprogramma voor deelnemers werd inhoudelijk wel sterk herwerkt. Ook voor hulpverleners (online en ‘blended’) werden een aantal functionaliteiten toegevoegd.

Vernieuwingen voor deelnemers

Voor deelnemers aan de zelfhulp en de begeleiding werden een heel aantal elementen aangepast of toegevoegd. We lieten ons hiervoor inspireren door de aanwijzingen van Oinas-Kukkonen over persuasive design. We willen vooral de deelname aan het programma aantrekkelijker maken en deelnemers aanzetten tot  meer actieve betrokkenheid. Ook de communicatie tussen deelnemers en hulpverleners hopen we te stimuleren.

1. De home-pagina

De homepagina van de programma’s bestaat nu uit 2 tabs: ‘Dashboard ‘ en ‘Evolutie’.

Alcoholhulp home programma

Op het dashboard krijgt de deelnemer een overzicht van alle functionaliteiten in het programma, onder de vorm van 6 blokken.

 • ‘Oefeningen’ geeft weer of er nieuwe oefeningen klaar staan en aan welke oefeningen gewerkt werd. Telkens er iets opgeslagen wordt door een deelnemer wordt dit weergegeven via een ’thumbs up’ en het aantal keer dat er aan de oefening gewerkt werd.
 • ‘Contact hulpverlener’ toont de naam van de hulpverlener, of er nieuwe berichten zijn en wanneer de volgende chat gepland is.
 • ‘Info alcoholhulp’: links naar uitleg over het programma.
 • Via ‘Gegevens en instellingen’ kunnen de gegevens van de aanmelding bekeken worden, het startniveau wat alcoholconsumptie betreft, het zelf beheren van herinneringsberichten (‘reminders’) en enkele persoonlijke instellingen.
 • ‘Bibliotheek’ bevat links naar informatieve pagina’s.
 • ‘Forum’ geeft links naar uitleg over het deelnemersforum, de spelregels en een link naar het forum zelf.

‘Mijn evolutie’ biedt een snel overzicht van wat de deelnemer reeds bereikt heeft in het programma, aan de hand van de belangrijkste resultaten van de oefeningen. Deelnemers kunnen hier ook geregeld een score geven aan twee motivationele vragen: het belang van verandering en het vertrouwen om deze te kunnen realiseren.

2. De oefeningen

Naast specifieke aanpassingen van sommige oefeningen, zijn er ook algemene aanpassingen aan alle oefeningen toegevoegd:

 • De intro-teksten bij de oefeningen werden compacter herschreven. Voor meer diepgang wordt telkens gelinkt naar een uitgebreider artikel in de bibliotheek. Afbeeldingen werden vernieuwd.
 • Een aantal oefeningen werden ‘actiever‘ gemaakt’. Bijvoorbeeld: bij het actieplan werd de optie ‘mezelf afleiden’ veranderd in ‘mezelf afleiden door…’. Er wordt ook meer de nadruk gelegd op het feit dat oefeningen ‘levende opdrachten’ zijn, die best regelmatig aangepast of aangevuld worden.
 • Een berichtenbox bij elke oefening. Deze kan ervoor zorgen dat er meer gericht gecommuniceerd wordt tussen deelnemer en hulpverlener rond een specifieke opdracht.
 • Bij elke oefening kunnen getuigenissen gelezen worden van vroegere deelnemers. Hierin hebben deze verwoordt wat ze al dan niet aan de oefeningen gehad hebben.
 • Wanneer een oefening opgeslagen wordt, volgt er een aanmoedigingsboodschap.

3. Nieuwe oefening ‘mijn waarden’

Alcoholhulp oefening waarden

Deze oefening (geïnspireerd door ACT) is erop gericht deelnemers te laten stilstaan bij wat ze ‘echt belangrijk vinden’ in hun leven. Via schuifregelaars kunnen ze aanduiden hoeveel tijd en energie ze besteden aan enkele waardegebieden. Dit in verhouding tot het gebruik van alcohol, medicatie of drugs. Vervolgens kunnen ze aangeven hoe ze dit in de toekomst zouden willen.

Het programma is er natuurlijk op gericht om alcoholgebruik te minderen of te stoppen, maar het gaat eigenlijk om meer dan dat. Het ‘hogere doel’ is immers om de levenskwaliteit te verbeteren. In die zin kunnen eigen waarden een ‘kompas’ zijn om zich op te richten.

4. Reminders

Reminders of ‘herinneringsberichten‘ zijn vaak behulpzaam gebleken bij allerlei vormen van online hulpverlening. Deelnemers werken immers volledig vanuit hun thuismilieu. Daar zijn voortdurend zaken aan de gang die hun aandacht vragen, waardoor snel kan vergeten worden om aan hun herstel te werken. Naast een algemene ‘reminder’ die verstuurd wordt wanneer ze enkele dagen niet ingelogd waren, kunnen ze specifieke herinneringsberichten instellen om bijvoorbeeld niet te vergeten hun alcoholdagboek in te vullen. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoe vaak reminders verstuurd worden en op welk uur ze die best kunnen krijgen.

5. Wekelijkse berichten bij de zelfhulp

Aan het zelfhulpprogramma (waar dus geen hulpverlener bij betrokken is) werd een berichtenbox toegevoegd. Wekelijks, gedurende 12 weken, wordt een ondersteunend bericht verstuurd met info en tips. Deelnemers aan de zelfhulp kunnen hiervan een melding krijgen via e-mail.

6. Privé dagboek

Deelnemers die dit wensen kunnen gebruik maken van een ‘privé dagboek’. Dit is wat doorgaans begrepen wordt onder het begrip ‘dagboek’ en staat volledig los van het alcoholdagboek. Standaard worden teksten hierin niet gedeeld met de hulpverlener. Het zijn dus louter persoonlijke nota’s waar niemand anders toegang toe heeft. Wanneer een deelnemer hier toch een onderdeel van wil delen met de persoonlijke hulpverlener, dan kan daartoe een optie aangevinkt worden.

7. Uitbreiding bibliotheek

De bibliotheek werd uitgebreid met o.a. teksten en video’s over: ontwenningsverschijnselen en ondersteunende medicatie, gewoontevorming en het aanleren van nieuwe gewoontes, waardegebieden en het belang van waarden, en een ’toolbox’ om met ‘heftige gevoelens’ om te gaan (emotieregulatie).

Vernieuwingen voor hulpverleners (online en ‘blended’)

laptop

Een belangrijke toevoeging is de mogelijkheid dat een hulpverlener nu rechtstreeks toegang kan hebben tot het programma van de deelnemers die hij of zij opvolgt. Vanzelfsprekend zonder dat ze iets kunnen aanpassen, en zonder dat ze inhoud kunnen zien die cliënten niet willen delen (zoals bijvoorbeeld hun ‘privé dagboek’). Deze functie biedt als voordeel dat hulpverleners meer voeling kunnen hebben met hoe een deelnemer het programma ziet en ervaart. Ook al het psycho-educatieve materiaal dat vervat zit in het programma blijft daardoor toegankelijker voor de hulpverlener. Voordien zag hij of zij enkel de resultaten van wat deelnemers invoerden, maar verdween de context naar de achtergrond.

Andere toevoegingen zijn:

 • De hulpverleners kunnen in hun paneel onmiddellijk zien wanneer een deelnemer concreet aan een oefening gewerkt heeft.
 • Situatieomschrijvingen die ingevuld werden in het alcoholdagboek (en die vaak relevante informatie bevatten) worden nu overzichtelijk op datum weergegeven.
 • Oefeningen kunnen volledig onzichtbaar gemaakt worden. Dit is bedoeld voor ‘blended’ hulpverleners in een ambulante setting, wanneer ze enkel bepaalde opdrachten willen aanbieden en niet van plan zijn om de andere te gebruiken.
 • Voor ambulante deelnemers (‘blended hulpverlening’) de mogelijkheid om de screening alsnog in te vullen, wanneer die aanvankelijk ‘geskipt’ werd.

De overige websites

De volgende website die herwerkt zal worden is www.gokhulp.be. Ook deze website zal ‘responsive’ gemaakt worden, maar daarnaast wordt er een online begeleidingsprogramma aan toegevoegd. Tot nu toe was er enkel een online zelfhulpprogramma beschikbaar. De nieuwe Gokhulp website zal in augustus 2016 gelanceerd worden. Er gaat dan ook een onderzoek van universiteit Antwerpen en Amsterdam  van start. Meer info hierover bij de nieuwsberichten op Gokhulp.

De herwerking van Cannabishulp en Drughulp is voor later gepland.

Neem alvast een kijkje op www.alcoholhulp.be

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *