Persmededeling zelfmoordlijn

persbericht zelfmoordlijn

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding verspreidde pas een persbericht naar aanleiding van hun jaarverslag. Uit de analyse van hun data komen enkele opmerkelijke feiten tot uiting:

  • Het aantal mensen dat contact neemt voor iemand uit hun omgeving neemt toe. Dat is een goede evolutie waarbij de medewerkers van de lijn handvatten kunnen aanreiken om daadwerkelijk hulp te bieden.
  • Oproepers die voor zichzelf contact nemen zijn meestal reeds ver gevorderd in hun suïcidaliteit. De helft denkt reeds langer dan 6 maanden aan zelfdoding en bijna 4 op de 10 ondernam reeds een poging. De achterliggende problematiek blijkt ook dikwijls complex te zijn (relationele problemen, psychische problemen en verlieservaringen).

De laatste vaststelling pleit ervoor om de dienstverlening uit te breiden met de mogelijkheid tot vervolggesprekken (telefonisch of online), vooraleer eventueel te verwijzen naar andere hulpverlening. Zie ook het artikel ‘Overgang online naar ambulant’.

De volledige persmededeling van CPZ maart 2012
Het jaarverslag van het CPZ 2011