eSocialWork KHLIM: Symposium onlinehulp

Op 23 mei 2014 organiseert eSocialWork KHLIM een gratis studievoormiddag Onlinehulpverlening in de Jeugdzorg, gevolgd door een mini-symposium rond enkele bredere thema’s van Onlinehulpverlening. Sprekers zijn o.a. Jo Van Hecke, Davy Nijs, Saskia Timmer, Christa Nieuwboer en Wouter Bruijning.

Locatie: KHLIM, Departement Sociaal-Agogisch Werk, Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw B, 3590 Diepenbeek

Meer info rond de gratis studievoormiddag Online hulp in de jeugdzorg & Inschrijving
Meer info over het mini-symposium & Inschrijving

Inspiratiedag: (Kwaliteit van leven) x ICT = more

Op vrijdag 24 mei 2013 organiseert de expertisecel eSocialWork (Katholieke Hogeschool Limburg) een inspiratiedag over het gebruik van internettoepassingen binnen de zorg- en hulpverlening van VAPH-organisaties (VAHP= Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Aan verschillende standen kan u kennismaken met internettoepassingen die gebruikt worden en die in de eerste plaats de kwaliteit van leven van cliënten met een verstandelijke handicap bevorderen. Er zal o.a. een demonstratie zijn van Blue Assist (waarvan de sensibiliseringscampagne pas van start ging).

Meer info en inschrijving: www.ict4specials.be

e-hulp vlaanderen

e-hulp vlaanderen

De samenleving digitaliseert en ook in het Sociaal-Agogisch werk zou deze beweging geleidelijk een plaats kunnen krijgen. Organisaties binnen de eerste lijnhulpverlening maken al langer dankbaar gebruik van online vormen van hulpverlening (bijv.  JAC,  KJT,…). Ook binnen de tweede lijn komt er stilaan iets op gang. Het is dus niet langer mogelijk om het gebruik van het internet in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen te negeren.  De vraag die de expertisecel eSocialWork (Katholieke Hogeschool Limburg) zich al langer stelde,  is of ook andersoortige voorzieningen (zoals jeugdzorg, gehandicaptenzorg, …)  gebruik kunnen maken van  dergelijke digitale vormen van begeleiding.

Het team van e-hulp Vlaanderen is een samenwerking tussen ‘Tonuso vzw’ en de ‘expertisecel eSocialWork’ van de Katholieke Hogeschool Limburg.  Davy Nijs en Jo Van Hecke zijn doordrongen van de nood aan meer online werken binnen het sociaal-agogisch werkveld. De sterkte van de samenwerking zit in het samengaan van enerzijds de directe praktijkervaring van Jo (als gezins- en jongerenbegeleider en Project Coördinator ICT / Digitale Kloof in de Jeugdzorg) en anderzijds de meer academische kijk van Davy (orthopedagoog, docent KHLIM en coördinator van de expertisecel eSocialWork) die de vertaling tracht te maken van een digitaliserende samenleving naar het sociaal werk.

www.e-hulpvlaanderen.be