Knooppunt-online

Zoals reeds in een vorig artikel vermeld, wil minister Vandeurzen inzetten op de ontwikkeling van online hulpverlening in Vlaanderen. Eén van de actiepunten in dit verband was de oprichting van een ‘intersectoraal aanspreekpunt online hulp‘. Dat actiepunt is ondertussen een feit geworden en het ‘aanpreekpunt’ ging in maart dit jaar van start. Het werd omgedoopt tot ‘knooppunt-online‘.

Lees meer

Symposium internetverslaving

Dit symposium is tot stand gekomen via het boek ‘Internetverslaving’ waaraan diverse onderzoekers, behandelaars en ervaringsdeskundigen vanuit België en Nederland hebben mee gewerkt. In het symposium wordt in gegaan op verschillende vormen van internetverslaving zoals gameverslaving, verslaving aan online gokken, verslaafd aan sociale media en verslaving aan internetporno. Het programma is samengesteld uit sprekers die hebben meegewerkt aan het boek.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 13 februari 2015 (13.00-17.00 uur).
Locatie: UC Leuven-Limburg (Katholieke Hogeschool Limburg), Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw B (Aula L102) te Diepenbeek.

Meer info
Inschrijving

Inspiratiedag: (Kwaliteit van leven) x ICT = more

Op vrijdag 24 mei 2013 organiseert de expertisecel eSocialWork (Katholieke Hogeschool Limburg) een inspiratiedag over het gebruik van internettoepassingen binnen de zorg- en hulpverlening van VAPH-organisaties (VAHP= Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Aan verschillende standen kan u kennismaken met internettoepassingen die gebruikt worden en die in de eerste plaats de kwaliteit van leven van cliënten met een verstandelijke handicap bevorderen. Er zal o.a. een demonstratie zijn van Blue Assist (waarvan de sensibiliseringscampagne pas van start ging).

Meer info en inschrijving: www.ict4specials.be

‘Mijndoelenstellen.nl’

Via een Twitterbericht belandde ik toevallig terug op ‘mijndoelenstellen.nl’. Een aangenaam weerzien, want deze website is een mooi staaltje van sobere en heldere online hulpverlening. Initiatiefnemers Kelly de Vries & Wouter Bruijning geven volgende kernachtige omschrijving in een artikel van ‘Maatwerk’:

Voor veel mensen is het lastig om een doel te formuleren. Ze weten vaak wel ongeveer wat ze willen bereiken, maar kunnen er de woorden niet voor vinden of hebben moeite met het concretiseren van een doel. ‘Mijndoelenstellen.nl’ kan daarbij helpen.

Lees meer

Opleiding online hulp KUL & KULAK

Het Postuniversitair Centrum van KULeuven & KULAK organiseert een opleiding rond online hulpverlening in Vlaanderen, gericht op psychologen en verwante zorgaanbieders.
Volgende thema’s komen aan bod:

  • Sessie 1: Geschiedenis en achtergrond. Kenmerken, kracht en kwetsbaarheid van onlinehulp.
  • Sessie 2: Praktische vaardigheden voor online hulpverlening
  • Sessie 3: De online praktijk in de geestelijke gezondheidzorg

De contactsessies gaan door op woensdag 9, 16 en 23 mei 2012 en worden via videoconferentie aangeboden in Kortrijk en Leuven.

Meer info:

e-hulp vlaanderen

e-hulp vlaanderen

De samenleving digitaliseert en ook in het Sociaal-Agogisch werk zou deze beweging geleidelijk een plaats kunnen krijgen. Organisaties binnen de eerste lijnhulpverlening maken al langer dankbaar gebruik van online vormen van hulpverlening (bijv.  JAC,  KJT,…). Ook binnen de tweede lijn komt er stilaan iets op gang. Het is dus niet langer mogelijk om het gebruik van het internet in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen te negeren.  De vraag die de expertisecel eSocialWork (Katholieke Hogeschool Limburg) zich al langer stelde,  is of ook andersoortige voorzieningen (zoals jeugdzorg, gehandicaptenzorg, …)  gebruik kunnen maken van  dergelijke digitale vormen van begeleiding.

Het team van e-hulp Vlaanderen is een samenwerking tussen ‘Tonuso vzw’ en de ‘expertisecel eSocialWork’ van de Katholieke Hogeschool Limburg.  Davy Nijs en Jo Van Hecke zijn doordrongen van de nood aan meer online werken binnen het sociaal-agogisch werkveld. De sterkte van de samenwerking zit in het samengaan van enerzijds de directe praktijkervaring van Jo (als gezins- en jongerenbegeleider en Project Coördinator ICT / Digitale Kloof in de Jeugdzorg) en anderzijds de meer academische kijk van Davy (orthopedagoog, docent KHLIM en coördinator van de expertisecel eSocialWork) die de vertaling tracht te maken van een digitaliserende samenleving naar het sociaal werk.

www.e-hulpvlaanderen.be

2 facebook or not 2 facebook

2 facebook or not

Op maandag 31 januari 2011 organiseert de Katholieke Hogeschool Limburg een studiedag over het gebruik van ‘social media’ in het sociaal werk. Naast een aantal interessante sprekers (zoals Wouter Wolters van e-hulp en Davy Nijs docent KHLIM) biedt de dag een aantal practical cases,  een netwerklunch en 2 vormingssessies  in de namiddag: ‘Facebook inzetten in je eigen werksituatie’ en ‘Sociale netwerken en personen met een verstandelijke beperking’.

Aan deze studiedag wordt een verdere opleiding gekoppeld die zich richt op de brede groep van sociaal werkers (opvoeders, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, begeleiders, …). De opzet van deze vorming is tweeledig:

  • Opvoeden via internet: sociaal werkers ondersteunen en op weg helpen om het internet te gebruiken als werkinstrument
  • Internetopvoeding: het internetgebruik begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen

Meer info over de studiedag ‘2 facebook or not to facebook’
Meer info over de opleiding ‘eLab4 SocialWork’