2 facebook or not 2 facebook

2 facebook or not

Op maandag 31 januari 2011 organiseert de Katholieke Hogeschool Limburg een studiedag over het gebruik van ‘social media’ in het sociaal werk. Naast een aantal interessante sprekers (zoals Wouter Wolters van e-hulp en Davy Nijs docent KHLIM) biedt de dag een aantal practical cases,  een netwerklunch en 2 vormingssessies  in de namiddag: ‘Facebook inzetten in je eigen werksituatie’ en ‘Sociale netwerken en personen met een verstandelijke beperking’.

Aan deze studiedag wordt een verdere opleiding gekoppeld die zich richt op de brede groep van sociaal werkers (opvoeders, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, begeleiders, …). De opzet van deze vorming is tweeledig:

  • Opvoeden via internet: sociaal werkers ondersteunen en op weg helpen om het internet te gebruiken als werkinstrument
  • Internetopvoeding: het internetgebruik begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen

Meer info over de studiedag ‘2 facebook or not to facebook’
Meer info over de opleiding ‘eLab4 SocialWork’