Kleur je Leven: een e-mental health tool

kleur je leven online zelfhulp

In de loop van dit jaar kwam de Vlaamse versie van Kleur je Leven online. Kleur je Leven is een internetcursus voor volwassenen vanaf 18 jaar om zelfstandig depressieve klachten aan te pakken. De cursus bestaat uit acht lessen en één terugkomles. De lessen kunnen zelfstandig via het internet gevolgd worden. De website is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in Nederland en herwerkt door ISW Limits en is gebaseerd op de principes van de cognitieve gedragstherapie en het Stepped care-model.

Meer info op de website van ISW Limits
Bezoek de website: Kleur je Leven