Handboek Online Hulpverlening

handboek online hulpverlening

Frank Schalken is directeur van de stichting E-hulp.nl en één van de negen auteurs van het recent verschenen ‘Handboek online hulpverlening’. Het boek werd geschreven op basis van de practische ervaring die de verschillende auteurs met online hulpverlening hebben. Ze beperken zich hierbij niet tot een theoretische uiteenzetting, maar illustreren het ruimschoots met concrete voorbeelden en bruikbare richtlijnen. Het is een bijzonder verhelderend boek geworden dat zeker zal bijdragen tot een grotere en meer efficiënte verspeiding van online hulpverlening.

Lees meer

Kleur je Leven: een e-mental health tool

kleur je leven online zelfhulp

In de loop van dit jaar kwam de Vlaamse versie van Kleur je Leven online. Kleur je Leven is een internetcursus voor volwassenen vanaf 18 jaar om zelfstandig depressieve klachten aan te pakken. De cursus bestaat uit acht lessen en één terugkomles. De lessen kunnen zelfstandig via het internet gevolgd worden. De website is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in Nederland en herwerkt door ISW Limits en is gebaseerd op de principes van de cognitieve gedragstherapie en het Stepped care-model.

Meer info op de website van ISW Limits
Bezoek de website: Kleur je Leven