Methodiekmap en beleidsdossier onlinehulpverlening

methodiekmap online hulp

Recent zijn er interessante publicaties te downloaden i.v.m. online hulpverlening op de website van Steunpunt. Deze publicaties kwamen tot stand tijdens het ondersteuningsproject voor onlinehulpverlening, gefinancierd door Welzijn, in samenwerking met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Centra Algemeen Welzijnswerk, JAC’s  en OHUP.
De auteurs zijn Sandra Beelen en Katrien Vanmeerschaute.

De publicaties gaan over het gebruik van ICT binnen (voornamelijk eerstelijns) welzijnswerk, maar kunnen ook een goede inspiratiebron vormen in andere settings. Het betreft:

Online therapie bij depressie: PST vs. CBT

cbt versus pst therapie

Online therapie maakt dikwijls gebruik van cognitieve gedragstherapie (cognitive behavioral therapy of CBT), maar kan ook gebaseerd zijn op ‘probleemoplossingtherapie’ (problem solving therapy of PST).  Lisanne Warmerdam onderzocht dit in het kader van haar dissertatie, waarmee  ze op 29 november 2010 promoveerde.

Het is altijd een goede zaak wanneer er wetenschappelijk onderzoek gebeurt op het gebied van hulpverlening, en in dit geval op hulpverlening via internet. Het goede nieuws is dat zowel CBT als PST tot op zekere hoogte effectief bleken bij depressieve klachten, in vergelijking met een wachtlijstcontrolegroep. Warmerdam vond echter geen verschillen in klinische effectiviteit tussen de twee therapieën. Maar is er wel zo’n wezenlijk verschil tussen die twee methodologieën?

Lees meer