e-hulp vlaanderen

e-hulp vlaanderen

De samenleving digitaliseert en ook in het Sociaal-Agogisch werk zou deze beweging geleidelijk een plaats kunnen krijgen. Organisaties binnen de eerste lijnhulpverlening maken al langer dankbaar gebruik van online vormen van hulpverlening (bijv.  JAC,  KJT,…). Ook binnen de tweede lijn komt er stilaan iets op gang. Het is dus niet langer mogelijk om het gebruik van het internet in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen te negeren.  De vraag die de expertisecel eSocialWork (Katholieke Hogeschool Limburg) zich al langer stelde,  is of ook andersoortige voorzieningen (zoals jeugdzorg, gehandicaptenzorg, …)  gebruik kunnen maken van  dergelijke digitale vormen van begeleiding.

Het team van e-hulp Vlaanderen is een samenwerking tussen ‘Tonuso vzw’ en de ‘expertisecel eSocialWork’ van de Katholieke Hogeschool Limburg.  Davy Nijs en Jo Van Hecke zijn doordrongen van de nood aan meer online werken binnen het sociaal-agogisch werkveld. De sterkte van de samenwerking zit in het samengaan van enerzijds de directe praktijkervaring van Jo (als gezins- en jongerenbegeleider en Project Coördinator ICT / Digitale Kloof in de Jeugdzorg) en anderzijds de meer academische kijk van Davy (orthopedagoog, docent KHLIM en coördinator van de expertisecel eSocialWork) die de vertaling tracht te maken van een digitaliserende samenleving naar het sociaal werk.

www.e-hulpvlaanderen.be

Meer over ‘blended hulpverlening’

blended hulpverlening

Frank Schalken publiceerde recent op zijn blog een kort artikel over ‘blended hulpverlening’ (het combineren van face-to-face contacten met online applicaties). Terecht vraagt hij zich af waarom ‘online’ en ‘offline’ zo gescheiden blijven binnen de hulpverlening. De combinatie van beiden zou zeker kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

In dit kader zijn we hoopvol gestemd nu enkele CGG’s in Vlaanderen bereid zijn om te gaan experimenteren met de online programma’s  van Alcoholhulp en Cannabishulp, in combinatie met een ambulante begeleiding.

Frank Schalken over blended hulpverlening