Beweging rond online hulp in Vlaamse CGG’s

Er blijkt beweging te komen in de ontwikkeling van online hulpverlening bij de Vlaamse CGG’s. Er wordt een begin gemaakt met het formuleren van een Vlaams Actieplan (voor de hele welzijnssector), er start een project rond de implementatie van ‘blended hulp’ voor afhankelijkheidsproblemen en er is een TETRA project voor het uittesten van een online dagboekmodule in verschillende welzijnssectoren (waaronder CGG’s).

Vlaams actieplan onlinehulp

Vlaams welzijnsminister Vandeurzen gaf aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de opdracht om tegen april 2014 voorbereidend werk te doen, gericht op een Vlaams actieplan onlinehulp. Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool zal hierbij een coördinerende rol vervullen. Het actieplan richt zich tot de brede waaier van welzijns- en gezondheidszorgsectoren, waaronder CGG’s, verslavingszorg en gezondheidspromotie.

Meer info over dit voorbereidende traject

Uitrol ‘blended hulpverlening voor afhankelijkheidsproblemen

Verder keurden kabinet Vandeurzen en het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid een project goed om een uitrol van ‘blended hulp’ (een combinatie van face-to-face begeleiding en online toepassingen) mogelijk te maken in de CGG’s in verband met afhankelijkheidsproblemen. Het betreft hier gebruik van de online programma’s Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp en Gokhulp. Bij navraag via de koepelorganisaties bleken tot nu toe een 12-tal CGG’s geïnteresseerd om in te stappen.

De uitrol houdt in dat er in elk van deze CGG’s een informatieve workshop plaatsvindt om de mogelijkheden van de online programma’s te demonstreren. Hulpverleners die nadien effectief met cliënten aan de slag willen kunnen vervolgens een hands-on training krijgen. Verdere opvolging via regelmatige intervisies met de hulpverleners is voorzien tot het einde van het project.

Dit project zal lopen van 1 december 2013 tot 1 december 2014. De betrokken CGG’s worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de stuurgroep van de online projecten.

Meer info te verkrijgen via coordinator@alcoholhulp.be

TETRA project online dagboek

Dit TETRA project sluit aan op het vorige (zie dit artikel). Het wil het werken met online toepassingen in het brede welzijnswerk (waaronder CGG’s) stimuleren, aan de hand van een flexibel online dagboek. Dergelijke toepassing kan als houvast of leidraad gebruikt worden bij een hulpverleningsproces. Ze  biedt mogelijkheden om de interactie tussen cliënt en hulpverlener te bevorderen in functie van het doel bij diagnostiek of hulpverlening.

Concreet zal de dagboekmodule mogelijkheid bieden tot registratie van situaties, gedragingen, gevoelens, gedachten, doelstellingen, enzovoort. Waarbij begeleiders/hulpverleners in samenspraak met de gebruiker/cliënt zelf de registratiemodule op een flexibele wijze kunnen samenstellen en doorlopend kunnen aanpassen naargelang de behoeftes en doelstellingen.

Meer info over dit TETRA-project

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *