Een flexibel online dagboek voor begeleiding of therapie

In het kader van een Tetra project ontwikkelen we een flexibel online dagboek dat kan ingezet worden bij een begeleiding of therapie. Tijdens het Tetra project, dat gedurende 2 jaar loopt, wordt deze applicatie uitgetest bij diverse organisaties van welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs. Het project betreft niet enkel de technische ontwikkeling, maar ook het bieden van handvatten aan begeleiders en hulpverleners om deze methodiek te (leren) gebruiken.

Binnen het Tetra project wordt samengewerkt door het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool, KULeuven, online-hulpverlening.be en ISW-Limits. Medewerkers van Artevelde HS en KULeuven coördineren het onderzoek en de uitrol over de verschillende organisaties die bereid waren deel te nemen aan dit project.

Lees meer

Beweging rond online hulp in Vlaamse CGG’s

Er blijkt beweging te komen in de ontwikkeling van online hulpverlening bij de Vlaamse CGG’s. Er wordt een begin gemaakt met het formuleren van een Vlaams Actieplan (voor de hele welzijnssector), er start een project rond de implementatie van ‘blended hulp’ voor afhankelijkheidsproblemen en er is een TETRA project voor het uittesten van een online dagboekmodule in verschillende welzijnssectoren (waaronder CGG’s).

Lees meer

TETRA project onlinehulp in Vlaanderen

Van januari tot juni 2013 gingen onderzoekers van de Artevelde Hogeschool (o.l.v. Philippe Bocklandt) op zoek naar de praktijk, de plannen en de verwachtingen van welzijnsorganisaties in verband met online hulpverlening. Meer dan 500 medewerkers van deze organisaties en cliënten leverden een bijdrage. Op het slotevent op 19 juni werden de resultaten gepresenteerd. Het onderzoek kadert binnen een TETRA (TEchnologie-TRAnsfer) project, gefinancierd door het IWT.

Lees meer

Bijscholing online chathulp

Artevelde chathulp

Artevelde Hogeschool Gent organiseert binnenkort een bijscholing: “Wegwijs in onlinehulp met focus opchathulp”. Naast ‘face-to-face gesprekken’ en telefonische contacten, komen stilaan ook andere communicatiemiddelen aan bod binnen de hulpverlening, zoals e-mail, Skype en chat. Naast een introductie rond online hulpverlening wil deze bijscholing inzoomen op ‘chat’ als specifieke hulpverleningsvorm.
De bijscholing vindt plaats op 27 maart, 17 april, 3 mei en 31 mei in de Artevelde Hogeschool.
Meer info