Congres Onlinehulp van Flanders Care

Het eerste congres onlinehulp voor welzijn en gezondheid, georganiseerd door Flanders Care, gaat door op 3 juni 2015. Dit congres wil onlinehulp op de agenda zetten in de Vlaamse gezondheidszorg. Sprekers zijn o.a. minister Jo Vandeurzen (rond zijn visie over het onlinehulp beleid) en Saskia Timmer (over de meerwaarde die onlinehulp kan bieden). Er wordt verder gebouwd op het onderzoek ‘Bouwstenen Vlaams actieplan online hulp‘. Verder zijn er ook 3 themasessies en 10 workshops rond specifieke ontwikkelingen en methodes.

Meer info en inschrijving

Beweging rond online hulp in Vlaamse CGG’s

Er blijkt beweging te komen in de ontwikkeling van online hulpverlening bij de Vlaamse CGG’s. Er wordt een begin gemaakt met het formuleren van een Vlaams Actieplan (voor de hele welzijnssector), er start een project rond de implementatie van ‘blended hulp’ voor afhankelijkheidsproblemen en er is een TETRA project voor het uittesten van een online dagboekmodule in verschillende welzijnssectoren (waaronder CGG’s).

Lees meer