Bouwstenen Vlaams Actieplan Onlinehulp

Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool, onder leiding van Philippe Bocklandt, is erin gelukt om de ‘bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp’ samen te stellen. Hierin worden een aantal actiepunten geformuleerd die zich richten tot de overheid, steunpunten, koepelverenigingen van welzijns- en gezondheidsorganisaties, en de organisaties zelf.

Om dit voorstel tot actieplan te realiseren werd vakliteratuur geraadpleegd, werden lopende Vlaamse projecten gescreend en 226 welzijns- en zorgorganisaties bevraagd. Het geheel van actiepunten kan in volgende items worden samengevat:

  • Online hulpverlening heeft nood aan erkenning, een kader en (financiële) ondersteuning vanuit de overheid. Wat echter niet betekent dat onlinehulp centraal moet aangestuurd en georganiseerd worden.
  • Online hulpverlening moet wel op de beleidsagenda geplaatst worden van de koepels en steunpunten, de organisaties én de overheid. Hierbij zal moeten bekeken worden of online toepassingen complementair, als toeleiding naar, ter vervanging van, ter ondersteuning van, ter verdieping van, als overbrugging naar, als uitbreiding, in afwachting van, ter afsluiting van… reguliere hulp ingezet worden.
  • Bij de (verdere) ontwikkeling van online hulpverlening is een participatieve aanpak van groot belang. Met andere woorden: online hulpverlening krijgt best vorm vanuit de basis (cliënten, hulpverleners, organisaties en koepels), waarbij het op velerlei manieren kan worden ingezet om het welzijns- en gezondheidswerk  te handhaven, te ondersteunen, te verbeteren of uit te breiden. Zowel ‘puur’ online, als ‘blended’ (combinatie online en face-to-face).
  • Ontwikkeling en implementatie van online hulpverlening zet een proces op gang binnen de hele organisatie. Waarbij aandacht moet gaan naar de beoogde doelstellingen, de positionering, technische middelen, opleiding van medewerkers, kwaliteit van het aanbod en deontologische aspecten. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat online hulpverlening een dynamisch gegeven is dat voortdurend evolueert. Niet enkel op gebied van technologie, maar ook in maatschappelijke zin. Voortdurende evaluatie en bijsturing zullen dus nodig zijn.
  • Bij de ontwikkeling kan best gebruik gemaakt worden van samenwerkingsverbanden. Dit belet dat het warm water telkens opnieuw moet uitgevonden worden, maar kan er ook voor zorgen dat ontwikkelings- en onderhoudskosten worden verdeeld.
  • Hulpverleners hebben ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van online competenties. Mediawijsheid is hierbij van belang, naast het kennismaken met de mogelijkheden van online strategieën, (hands-on) training en intervisie.
  • Er wordt best gestreefd naar een beleidsdomeinoverstijgende samenwerking. Naast de strikte welzijns- en gezondheidssector zijn immers ook onderwijs, jeugdbeleid, gehandicaptenzorg, ziekteverzekering en justitie belangrijke partners.
  • Tenslotte dient praktijkrelevant onderzoek en verdere ontwikkeling van online hulpverlening gestimuleerd te worden.

Download de samenvattende brochure ‘Bouwstenen Vlaams Actieplan Onlinehulp (pdf)
Meer info en het volledige rapport

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *