Onderzoek drugsbeleid in België

Onlangs werd het rapport ‘Drugs in Cijfers III’ aan de pers voorgesteld. Opvallend was dat alcohol het grootste deel van het budget opslokt. In een aantal persberichten rond deze kwestie kwam echter onvoldoende tot uiting dat het meer bepaald hospitalisaties naar aanleiding van alcoholproblemen zijn, die bijna 60% van het totaalbedrag (tabak uitgezonderd) voor hun rekening nemen. Ter vergelijking: 1,36% wordt aan preventie besteed.

Is het Belgische drugsbeleid in hetzelfde bedje ziek als de Belgische jeugdzorg? Een overinvestering in bepaalde residentiële zorg, ten nadele van preventie en ambulante hulpvormen?

Lees meer

Reportage 113 Online

113 online

Interessante reportage uit ‘Altijd wat’ (NCRV) over 113Online.
De Nederlandse hulpdienst rond zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag. Hun aanbod bestaat uit telefonische hulp, online zorgverlening via chat, hulp via e-mail, een online zelfhulpprogramma en enkele online tools, zoals een stemmingsmeter. De reportage biedt een goed beeld achter de schermen.

Lees meer

Expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen

Expertisenetwerk onlinehulp Vlaanderen

Op de studiedag naar aanleiding van  het boek ‘Niet alle smileys lachen’ (onder redactie van Philippe Bocklandt)  werd de website www.expertonlinehulp.be gelanceerd.

Het Expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen wil intersectorale samenwerkingsverbanden stimuleren, uitwisseling mogelijk maken, kennis opbouwen, innovatie stimuleren en de kwaliteit van het onlinehulp- en dienstverleningsaanbod verbeteren.
Meer over het Expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen

Onderzoek Matthijs Blankers: online hulp alcohol Jellinek

Blankers onlinehulp alcohol

Matthijs Blankers promoveerde recent aan de Universiteit van Amsterdam met een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van internetzelfhulp en internettherapie bij alcoholproblemen. Het betreft hier de programma’s: Jellinek online zelfhulp en Jellinek online behandeling.

Grosso modo trekt hij drie belangrijke conclusies: beide interventies zijn effectief, voorafgaande screening leverde (nog) geen factoren op die in voldoende mate konden voorspellen of de interventie effectief zou zijn, en het huidige aanbod kan zeker nog uitgebreid worden.

Lees meer

Congres online hulp 2011: een verslag

Congres Online Hulpverlening 2011

Het congres online hulpverlening 2011 in Utrecht vormde een inspirerend geheel, dat overigens uitstekend georganiseerd was. Er waren meer dan 400 deelnemers, waaronder een kleine groep enthousiastelingen uit Vlaanderen. Zestien parallelsessies boden de gelegenheid om met experts in te gaan op best practices en actuele onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Noodgedwongen moest je er drie kiezen.

Frank Schalken, directeur e-hulp.nl, stak onmiddellijk van wal met enkele scoops: het aantal mensen dat via internet hulp zoekt is in Nederland tussen 2007 en 2010 meer dan verdrievoudigd, stilaan beginnen meer mannen gebruik te maken van online hulpverlening, en betrokkenheid en inzet van hulpverleners blijkt de belangrijkste succesfactor voor het implementeren van online hulp.

Lees meer

Online hulpverlening in de CGG

cgg online hulpverlening

Volgende tekst bevat een aantal ideeën omtrent de ontwikkeling van online hulpverlening op de tweede lijn in Vlaanderen, meer bepaald voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

In de eerste plaats wordt online hulpverlening gesitueerd binnen ‘stepped care’ en ‘matched care’. In Vlaanderen zijn er reeds heel wat initiatieven op de eerste lijn, maar op de tweede en derde lijn zijn er nog veel mogelijkheden die momenteel niet benut worden. In de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg zou online hulpverlening zowel in ‘pure’ als in ‘blended’ vorm kunnen aangewend worden. De implementatie ervan vraagt echter, naast de technische ontwikkeling, het creëren van een draagvlak binnen de CGG. In dit verband worden enkele aanbevelingen geformuleerd.

De volledige tekst kan ook gedownload worden als pdf

Lees meer