‘Blended’ hulpverlening: best of both worlds

blended hulpverlening

Tijdens de studiedag ‘e-mental health in Vlaanderen’ eind vorig jaar, vermeldde Frank Schalken (auteur Handboek Online Hulpverlening) de term ‘blended hulpverlening’. Dit laatste staat voor “het combineren van face-to-face contact, internet en applicaties voor de mobiele telefoon”. Een concept dat nieuwe perspectieven biedt voor het doelmatiger maken van de hulpverlening in het algemeen. Waarom zouden laagdrempeligheid, bereikbaarheid, efficiëntie, rechtsreeks contact en langdurige ondersteuning niet kunnen samengaan? In dat geval krijgen we ’the best of both worlds’, waar mogelijk nog meer mensen -cliënten en hulpverleners- zich in kunnen vinden en er hun voordeel mee doen.

Lees meer

2 facebook or not 2 facebook

2 facebook or not

Op maandag 31 januari 2011 organiseert de Katholieke Hogeschool Limburg een studiedag over het gebruik van ‘social media’ in het sociaal werk. Naast een aantal interessante sprekers (zoals Wouter Wolters van e-hulp en Davy Nijs docent KHLIM) biedt de dag een aantal practical cases,  een netwerklunch en 2 vormingssessies  in de namiddag: ‘Facebook inzetten in je eigen werksituatie’ en ‘Sociale netwerken en personen met een verstandelijke beperking’.

Aan deze studiedag wordt een verdere opleiding gekoppeld die zich richt op de brede groep van sociaal werkers (opvoeders, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, begeleiders, …). De opzet van deze vorming is tweeledig:

  • Opvoeden via internet: sociaal werkers ondersteunen en op weg helpen om het internet te gebruiken als werkinstrument
  • Internetopvoeding: het internetgebruik begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen

Meer info over de studiedag ‘2 facebook or not to facebook’
Meer info over de opleiding ‘eLab4 SocialWork’