Online hulpverlening in de CGG

cgg online hulpverlening

Volgende tekst bevat een aantal ideeën omtrent de ontwikkeling van online hulpverlening op de tweede lijn in Vlaanderen, meer bepaald voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

In de eerste plaats wordt online hulpverlening gesitueerd binnen ‘stepped care’ en ‘matched care’. In Vlaanderen zijn er reeds heel wat initiatieven op de eerste lijn, maar op de tweede en derde lijn zijn er nog veel mogelijkheden die momenteel niet benut worden. In de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg zou online hulpverlening zowel in ‘pure’ als in ‘blended’ vorm kunnen aangewend worden. De implementatie ervan vraagt echter, naast de technische ontwikkeling, het creëren van een draagvlak binnen de CGG. In dit verband worden enkele aanbevelingen geformuleerd.

De volledige tekst kan ook gedownload worden als pdf

Lees meer

Samenwerking Zelfmoordlijn en Facebook

zelfmoordlijn facebook

In de loop van september 2011 zijn De Zelfmoordlijn en Facebook gestart met een samenwerking. Facebookgebruikers kunnen via een onlineformulier melding doen van een onrustwekkend bericht dat ze hebben opgemerkt. Ook online berichten op andere locaties kunnen gemeld worden op de website van CPZ. Zowel melders als mogelijke suïcidale personen worden dan doorverwezen naar de Zelfmoordlijn. De Zelfmoordlijn kan in geen enkel geval zelf contact opnemen met personen die melden of gemeld worden. Die stap ligt altijd bij de suïcidale persoon zelf, of bij zijn/haar omgeving.

Het initiatief sluit aan bij het project Preventie 2.0 dat in 2009 met steun van de Vlaamse overheid werd gelanceerd.

Meer info op www.preventiezelfdoding.be

Niet alle smileys lachen

Op 30 november verschijnt het boek ‘Niet alle smileys lachen – Online hulp in eerstelijnswelzijnswerk’, onder redactie van Philippe Bocklandt (coördinator onderzoek en dienstverlening aan de Arteveldehogeschool – Sociaal werk). Het boek biedt een overzicht van de werkwijzen waarop het sociaal werk online hulpverlening wil inzetten.

Welke online hulpvormen worden aangeboden? Hoe verhoudt online hulp zich ten aanzien van een ander hulpaanbod? Welke doelgroep wordt met online hulp bereikt? Wat zijn voordelen van online hulp? Welke combinatie van hulp- en dienstverlening wordt mogelijk? Wat zijn de grenzen van online hulp? Welke competenties vergt online hulp? En hoe wordt online hulp geïmplementeerd? De auteurs behandelen alle e-hulpvormen en focussen specifiek op chathulp.

Het boek zal gelanceerd worden tijdens een studievoormiddag op de Arteveldehogeschool te Gent, op 30 november. Bij het inschrijvingsgeld is het boek inbegrepen!

Alle praktische info rond de studiedag vind je hier
Het boek kan o.a. besteld worden via uitgeverij ACCO