Overgang van online naar ambulant

overgang online-ambulant

Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het ‘stepped care’ model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen de verschillende niveaus van zorg. Van laagdrempelige telefonische of online eerstelijnshulp, over (online) vervolggesprekken, naar online begeleiding of behandeling, en tenslotte naar ambulante of residentiële behandeling.
In onderstaand artikel enkele ideeën in dit verband.
Artikel is ook te downloaden als pdf

Lees meer