Opleiding online hulp KUL & KULAK

Het Postuniversitair Centrum van KULeuven & KULAK organiseert een opleiding rond online hulpverlening in Vlaanderen, gericht op psychologen en verwante zorgaanbieders.
Volgende thema’s komen aan bod:

  • Sessie 1: Geschiedenis en achtergrond. Kenmerken, kracht en kwetsbaarheid van onlinehulp.
  • Sessie 2: Praktische vaardigheden voor online hulpverlening
  • Sessie 3: De online praktijk in de geestelijke gezondheidzorg

De contactsessies gaan door op woensdag 9, 16 en 23 mei 2012 en worden via videoconferentie aangeboden in Kortrijk en Leuven.

Meer info:

Persmededeling zelfmoordlijn

persbericht zelfmoordlijn

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding verspreidde pas een persbericht naar aanleiding van hun jaarverslag. Uit de analyse van hun data komen enkele opmerkelijke feiten tot uiting:

  • Het aantal mensen dat contact neemt voor iemand uit hun omgeving neemt toe. Dat is een goede evolutie waarbij de medewerkers van de lijn handvatten kunnen aanreiken om daadwerkelijk hulp te bieden.
  • Oproepers die voor zichzelf contact nemen zijn meestal reeds ver gevorderd in hun su├»cidaliteit. De helft denkt reeds langer dan 6 maanden aan zelfdoding en bijna 4 op de 10 ondernam reeds een poging. De achterliggende problematiek blijkt ook dikwijls complex te zijn (relationele problemen, psychische problemen en verlieservaringen).

De laatste vaststelling pleit ervoor om de dienstverlening uit te breiden met de mogelijkheid tot vervolggesprekken (telefonisch of online), vooraleer eventueel te verwijzen naar andere hulpverlening. Zie ook het artikel ‘Overgang online naar ambulant’.

De volledige persmededeling van CPZ maart 2012
Het jaarverslag van het CPZ 2011

Goed nieuws voor Alcoholhulp

Toch minstens gedeeltelijk goed nieuws. Provincie Limburg is immers bereid financieel bij te springen om de Limburgse hulpverleners van Alcoholhulp tot eind dit jaar aan het werk te houden! Dit werd o.a. mogelijk gemaakt dankzij de inzet van Mieke Ramaekers, gedeputeerde van Welzijn, Gezondheid en Integratie, in overleg met Vlaams minister Jo Vandeurzen.

Het is nu nog wachten op de definitieve beslissing van provincie Antwerpen, die mogelijk een gelijkaardige inspanning wil doen voor de andere hulpverleners. Eind deze maand zouden we hier meer over vernemen.

Hopelijk vinden we in de loop van dit jaar een oplossing voor 2013 en de volgende jaren via kabinet Vandeurzen.