CAW start met chataanbod voor volwassenen

De Centra voor Algemeen Welzijn zijn recent gestart met een pilootproject chathulpverlening voor volwassenen. Hun jongerenwerking (JAC) is reeds jaren succesvol actief op gebied van chathulp. De CAW hoopt met dit nieuwe aanbod voor volwassenen de drempel te kunnen verlagen voor mensen die met vragen zitten rond persoonlijke of relationele problemen, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen en vragen naar bemiddeling in een conflict binnen gezin, familie of buurt. Voor mensen die meer hulp nodig hebben kan er waarschijnlijk een vlottere verwijzing plaatsvinden naar een een lokale CAW dienst of andere gepaste hulpverlening.

www.caw.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *