• Gamen in beeld

  Een laagdrempelige kennismakingsavond voor ouders met gamende jongeren, opvoeders en hulpverleners. Gepresenteerd door gamers en experten… Georganiseerd door Innovatiecel eSocialwork (UC Leuven-Limburg) en CAD Limburg.

  Na deze avond zal je een beter zicht hebben op wat kinderen en jongeren allemaal gamen en waarom dit zo aantrekkelijk voor hen is. Hiernaast zal je beter weten hoe je als ouder met deze ‘hobby’ kan omgaan. Deze kennismakingsavond wordt georganiseerd in het kader van het PWOnderzoek ‘overmatig gamegebruik’. Sprekers: Dimitri Das & Huub Boonen.

  Op 31 maart 2015 om 19u, campus Diepenbeek – AULA L004 Agoralaan gebouw B (Diepenbeek)
  Meer info (pdf)
  (Gratis) Inschrijving

 • Symposium internetverslaving

  Dit symposium is tot stand gekomen via het boek ‘Internetverslaving’ waaraan diverse onderzoekers, behandelaars en ervaringsdeskundigen vanuit België en Nederland hebben mee gewerkt. In het symposium wordt in gegaan op verschillende vormen van internetverslaving zoals gameverslaving, verslaving aan online gokken, verslaafd aan sociale media en verslaving aan internetporno. Het programma is samengesteld uit sprekers die hebben meegewerkt aan het boek.

  Het symposium vindt plaats op vrijdag 13 februari 2015 (13.00-17.00 uur).
  Locatie: UC Leuven-Limburg (Katholieke Hogeschool Limburg), Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw B (Aula L102) te Diepenbeek.

  Meer info
  Inschrijving

 • Congres online hulp 2014

  Het 5e congres online hulp wordt op 28 november 2014 georganiseerd in Domstad Cursus- en Vergadercentrum te Utrecht, en heeft als thema ‘Nieuwe concepten in nieuwe organisaties’. Deze editie richt zich niet zozeer op het starten met online hulpverlening, maar eerder op de verdere verdieping ervan.

  O.a. volgende thema’s komen aan bod: innovatie en digitale transformatie, opschaling en acceptatie bevorderen bij hulpverleners, beveiliging, ontwikkeling van apps voor jongeren, hoe kies je een online hulp platform, ergernissen van cliënten, online hulp voor ouderen, enz.

  Alle informatie vind je op: www.congresonlinehulp.nl

 • Alcoholhulp slachtoffer van besparingen?

  Er zijn opnieuw redenen tot ongerustheid over het voortbestaan van Alcoholhulp en de verwante initiatieven Cannabishulp en Drughulp. De voorbije jaren werd deze online hulpverlening gefinancierd door de federale overheid via het ‘Verslavingsfonds’. Wegens de zesde staatshervorming worden de middelen van dit verslavingsfonds echter overgeheveld naar Vlaanderen.

  Tot nu toe waren er goede contacten met het Vlaamse ministerie van Welzijn en Volksgezondheid, waar men liet verstaan de online projecten in de toekomst verder te willen ondersteunen en mogelijk zelfs structureel te verankeren. Eind 2013 werd er nog een subsidie toegekend om Alcoholhulp, Cannabishulp en Drughulp uit te rollen over alle geïnteresseerde Vlaamse CGG’s. Dit om de online programma’s te leren gebruiken in combinatie met face-to-face gesprekken. Deze uitrol verloopt ondertussen succesvol bij een 14-tal CGG’s en aanverwante diensten voor drughulpverlening.

  De geplande besparingen door de nieuwe Vlaamse regering zouden nu echter roet in het eten kunnen gooien…

  Lees meer

 • Studiedag: Wegwijs in mediawijsheid

  Sinds 2013 loopt het project Media-W (mediawijsheid, media-welzijn). Dit project is een samenwerkingsverband tussen Thomas More hogeschool, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het Centrum Algemeen Welzijnswerk, met financiële steun van Telenet. Met het project Media-W willen deze partners mediawijsheid helpen verspreiden via de hulpverleners. De eerste stap is dan: hulpverleners mediawijs/ mediawijzer maken. En hen de nodige handvaten geven om daar met cliënten rond aan de slag te gaan.

  Tijdens een studiedag op 25 september wordt teruggeblikt op de opgedane ervaringen en vooruitgekeken naar de mogelijkheden die de toekomst biedt. Deelname is gratis. Het volstaat voor 15 september een mailtje te sturen naar secretariaat@steunpunt.be.

  Info & programma

 • Bouwstenen Vlaams Actieplan Onlinehulp

  Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool, onder leiding van Philippe Bocklandt, is erin gelukt om de ‘bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp’ samen te stellen. Hierin worden een aantal actiepunten geformuleerd die zich richten tot de overheid, steunpunten, koepelverenigingen van welzijns- en gezondheidsorganisaties, en de organisaties zelf.

  Lees meer

 • eSocialWork KHLIM: Symposium onlinehulp

  Op 23 mei 2014 organiseert eSocialWork KHLIM een gratis studievoormiddag Onlinehulpverlening in de Jeugdzorg, gevolgd door een mini-symposium rond enkele bredere thema’s van Onlinehulpverlening. Sprekers zijn o.a. Jo Van Hecke, Davy Nijs, Saskia Timmer, Christa Nieuwboer en Wouter Bruijning.

  Locatie: KHLIM, Departement Sociaal-Agogisch Werk, Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw B, 3590 Diepenbeek

  Meer info rond de gratis studievoormiddag Online hulp in de jeugdzorg & Inschrijving
  Meer info over het mini-symposium & Inschrijving

 • On Track Again: app zelfmoordpreventie

  De gratis app ‘On track again’ werd speciaal ontwikkeld voor zelfmoordpreventie bij jongeren. De app is als ondersteuning bedoeld en helpt gebruikers zichzelf te evalueren, hulpbronnen te organiseren en contact met anderen te leggen in moeilijke periodes.

  Lees meer

 • Voka Health Community: kennissessie

  De Voka Health Community organiseert de kennissessie ‘Is er een markt voor online hulpverlening?’.

  Welke mogelijkheden zijn er om online hulpverlening algemeen toepasbaar en betaalbaar te maken? Hoe en welke ondernemingen kunnen een rol spelen? Wat onderneemt de overheid? En welke concrete projecten lopen en kunnen inspiratie geven?

  De kennissessie gaat door op 28 januari vanaf 17u30 in het Gent Meeting Center.

  Meer info & inschrijving

 • Participate autisme

  De Vlaamse Vereniging Autisme ontwikkelde een nieuwe website waar ouders van een kind met autisme antwoorden op hun vragen kunnen vinden. Wat is autisme? Wat betekent dat voor mijn kind en gezin? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind de juiste ondersteuning krijgt en hoe kan ik zelf mijn kind ondersteunen? Ook beroepskrachten vinden op deze website heel wat bruikbare informatie.

  Daarnaast wil Participate ouders ondersteunen bij de opvoeding door hen te laten delen in de ervaringen van andere ouders en personen met autisme. Autisme begrijpen doe je niet enkel door deskundige uitleg te lezen maar ook door de vele ervaringsverhalen in de rubriek ‘Zij vertellen …’. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden kan je meer dan 3 uur video’s bekijken. Ouders, kinderen en volwassenen met autisme tonen hoe ze een probleem aanpakken, welke hulpmiddelen ze gebruiken en wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Het motiveert en stimuleert om zelf dingen uit te proberen.

  www.participate-autisme.be