Alcoholhulp slachtoffer van besparingen?

Er zijn opnieuw redenen tot ongerustheid over het voortbestaan van Alcoholhulp en de verwante initiatieven Cannabishulp en Drughulp. De voorbije jaren werd deze online hulpverlening gefinancierd door de federale overheid via het ‘Verslavingsfonds’. Wegens de zesde staatshervorming worden de middelen van dit verslavingsfonds echter overgeheveld naar Vlaanderen.

Tot nu toe waren er goede contacten met het Vlaamse ministerie van Welzijn en Volksgezondheid, waar men liet verstaan de online projecten in de toekomst verder te willen ondersteunen en mogelijk zelfs structureel te verankeren. Eind 2013 werd er nog een subsidie toegekend om Alcoholhulp, Cannabishulp en Drughulp uit te rollen over alle geïnteresseerde Vlaamse CGG’s. Dit om de online programma’s te leren gebruiken in combinatie met face-to-face gesprekken. Deze uitrol verloopt ondertussen succesvol bij een 14-tal CGG’s en aanverwante diensten voor drughulpverlening.

De geplande besparingen door de nieuwe Vlaamse regering zouden nu echter roet in het eten kunnen gooien…

Lees meer

Studiedag: Wegwijs in mediawijsheid

Sinds 2013 loopt het project Media-W (mediawijsheid, media-welzijn). Dit project is een samenwerkingsverband tussen Thomas More hogeschool, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het Centrum Algemeen Welzijnswerk, met financiële steun van Telenet. Met het project Media-W willen deze partners mediawijsheid helpen verspreiden via de hulpverleners. De eerste stap is dan: hulpverleners mediawijs/ mediawijzer maken. En hen de nodige handvaten geven om daar met cliënten rond aan de slag te gaan.

Tijdens een studiedag op 25 september wordt teruggeblikt op de opgedane ervaringen en vooruitgekeken naar de mogelijkheden die de toekomst biedt. Deelname is gratis. Het volstaat voor 15 september een mailtje te sturen naar secretariaat@steunpunt.be.

Info & programma

Bouwstenen Vlaams Actieplan Onlinehulp

Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool, onder leiding van Philippe Bocklandt, is erin gelukt om de ‘bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp’ samen te stellen. Hierin worden een aantal actiepunten geformuleerd die zich richten tot de overheid, steunpunten, koepelverenigingen van welzijns- en gezondheidsorganisaties, en de organisaties zelf.

Lees meer

eSocialWork KHLIM: Symposium onlinehulp

Op 23 mei 2014 organiseert eSocialWork KHLIM een gratis studievoormiddag Onlinehulpverlening in de Jeugdzorg, gevolgd door een mini-symposium rond enkele bredere thema’s van Onlinehulpverlening. Sprekers zijn o.a. Jo Van Hecke, Davy Nijs, Saskia Timmer, Christa Nieuwboer en Wouter Bruijning.

Locatie: KHLIM, Departement Sociaal-Agogisch Werk, Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw B, 3590 Diepenbeek

Meer info rond de gratis studievoormiddag Online hulp in de jeugdzorg & Inschrijving
Meer info over het mini-symposium & Inschrijving

Voka Health Community: kennissessie

De Voka Health Community organiseert de kennissessie ‘Is er een markt voor online hulpverlening?’.

Welke mogelijkheden zijn er om online hulpverlening algemeen toepasbaar en betaalbaar te maken? Hoe en welke ondernemingen kunnen een rol spelen? Wat onderneemt de overheid? En welke concrete projecten lopen en kunnen inspiratie geven?

De kennissessie gaat door op 28 januari vanaf 17u30 in het Gent Meeting Center.

Meer info & inschrijving

Participate autisme

De Vlaamse Vereniging Autisme ontwikkelde een nieuwe website waar ouders van een kind met autisme antwoorden op hun vragen kunnen vinden. Wat is autisme? Wat betekent dat voor mijn kind en gezin? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind de juiste ondersteuning krijgt en hoe kan ik zelf mijn kind ondersteunen? Ook beroepskrachten vinden op deze website heel wat bruikbare informatie.

Daarnaast wil Participate ouders ondersteunen bij de opvoeding door hen te laten delen in de ervaringen van andere ouders en personen met autisme. Autisme begrijpen doe je niet enkel door deskundige uitleg te lezen maar ook door de vele ervaringsverhalen in de rubriek ‘Zij vertellen …’. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden kan je meer dan 3 uur video’s bekijken. Ouders, kinderen en volwassenen met autisme tonen hoe ze een probleem aanpakken, welke hulpmiddelen ze gebruiken en wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Het motiveert en stimuleert om zelf dingen uit te proberen.

www.participate-autisme.be

iktic.be: nieuwe website over Tourette

iktic.be

Over het syndroom van Tourette wordt soms lacherig gedaan, waarbij enkel verwezen wordt naar het plots uiten van vloek- of scheldwoorden (coprolalie). Het syndroom van Gilles de la Tourette is in realiteit een complex fenomeen met een veelheid aan mogelijke motorische of vocale tics. Vaak gaat het samen met andere problemen zoals dwangmatigheid, angst, ADHD en autisme.

Iktic is een vereniging voor en door personen met dit syndroom en wil er op een positieve manier meer bekendheid aan geven. En tegelijkertijd informatie en ondersteuning bieden aan mensen met Tourette, hun nabije omgeving, maar ook de ruimere samenleving. Ongeveer 1% van de bevolking heeft er mee te kampen. Het syndroom is niet te ‘genezen’, maar het kan wel beheersbaar gemaakt worden. Stress is een belangrijke uitlokker in dit verband. Daarom is het belangrijk om extra stress door onbegrip te voorkomen.

www.iktic.be