Beweging rond online hulp in Vlaamse CGG’s

Er blijkt beweging te komen in de ontwikkeling van online hulpverlening bij de Vlaamse CGG’s. Er wordt een begin gemaakt met het formuleren van een Vlaams Actieplan (voor de hele welzijnssector), er start een project rond de implementatie van ‘blended hulp’ voor afhankelijkheidsproblemen en er is een TETRA project voor het uittesten van een online dagboekmodule in verschillende welzijnssectoren (waaronder CGG’s).

Lees meer

Terugblik op Congres Online Hulp 2013

Online hulp bleef groeien in 2012. Meer dan 226.000 Nederlanders maakten in 2012 op een of andere manier gebruik van een online hulp aanbod. Maar werd er bij de vorige edities van het congres nog ruimschoots aandacht gegeven aan nieuwe technische hoogstandjes, dan verschoof dit bij editie 2013 volledig naar de achtergrond. Geen Google Glass dus. “Negeer voorlopig alle nieuwe technologische ontwikkelingen maar ga stappen zetten met alles wat er al is” vertelde Frank Schalken tijdens zijn inleiding.

Wat mij vooral bijbleef na de vierde editie van dit congres was:

  • de verschillende ‘leerstijlen’ bij (het ontwikkelen van) online hulp
  • het betrekken van cliënten bij ontwikkeling en implementatie
  • blended hulp kan erg verschillen naargelang de doelstelling en hoeft geen louter kopie van de reguliere face-to-face hulp te zijn
  • kostenbesparing mag niet het enige motief zijn om online hulp te implementeren

Hieronder volgt een korte bespreking met enkele kritische bemerkingen.

Lees meer

Meer over ‘blended hulpverlening’

blended hulpverlening

Frank Schalken publiceerde recent op zijn blog een kort artikel over ‘blended hulpverlening’ (het combineren van face-to-face contacten met online applicaties). Terecht vraagt hij zich af waarom ‘online’ en ‘offline’ zo gescheiden blijven binnen de hulpverlening. De combinatie van beiden zou zeker kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

In dit kader zijn we hoopvol gestemd nu enkele CGG’s in Vlaanderen bereid zijn om te gaan experimenteren met de online programma’s  van Alcoholhulp en Cannabishulp, in combinatie met een ambulante begeleiding.

Frank Schalken over blended hulpverlening

‘Blended’ hulpverlening: best of both worlds

blended hulpverlening

Tijdens de studiedag ‘e-mental health in Vlaanderen’ eind vorig jaar, vermeldde Frank Schalken (auteur Handboek Online Hulpverlening) de term ‘blended hulpverlening’. Dit laatste staat voor “het combineren van face-to-face contact, internet en applicaties voor de mobiele telefoon”. Een concept dat nieuwe perspectieven biedt voor het doelmatiger maken van de hulpverlening in het algemeen. Waarom zouden laagdrempeligheid, bereikbaarheid, efficiëntie, rechtsreeks contact en langdurige ondersteuning niet kunnen samengaan? In dat geval krijgen we ‘the best of both worlds’, waar mogelijk nog meer mensen -cliënten en hulpverleners- zich in kunnen vinden en er hun voordeel mee doen.

Lees meer