Methodiekmap en beleidsdossier onlinehulpverlening

methodiekmap online hulp

Recent zijn er interessante publicaties te downloaden i.v.m. online hulpverlening op de website van Steunpunt. Deze publicaties kwamen tot stand tijdens het ondersteuningsproject voor onlinehulpverlening, gefinancierd door Welzijn, in samenwerking met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Centra Algemeen Welzijnswerk, JAC’s  en OHUP.
De auteurs zijn Sandra Beelen en Katrien Vanmeerschaute.

De publicaties gaan over het gebruik van ICT binnen (voornamelijk eerstelijns) welzijnswerk, maar kunnen ook een goede inspiratiebron vormen in andere settings. Het betreft:

Online therapie bij depressie: PST vs. CBT

cbt versus pst therapie

Online therapie maakt dikwijls gebruik van cognitieve gedragstherapie (cognitive behavioral therapy of CBT), maar kan ook gebaseerd zijn op ‘probleemoplossingtherapie’ (problem solving therapy of PST).  Lisanne Warmerdam onderzocht dit in het kader van haar dissertatie, waarmee  ze op 29 november 2010 promoveerde.

Het is altijd een goede zaak wanneer er wetenschappelijk onderzoek gebeurt op het gebied van hulpverlening, en in dit geval op hulpverlening via internet. Het goede nieuws is dat zowel CBT als PST tot op zekere hoogte effectief bleken bij depressieve klachten, in vergelijking met een wachtlijstcontrolegroep. Warmerdam vond echter geen verschillen in klinische effectiviteit tussen de twee therapieën. Maar is er wel zo’n wezenlijk verschil tussen die twee methodologieën?

Lees meer

Studiedag e-mental health in Vlaanderen

studiedag onlinehulp

De VVGG (Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg) organiseert een studiedag op 17 december in De Factorij te Schaarbeek, met als titel ‘Elektronische zorg voor de geest’. Tijdens deze studiedag wordt een stand van zaken opgemaakt rond wat er in Vlaanderen leeft op het gebied van online hulpverlening (e-mental health).

Tijdens de voormiddag zijn er lezingen over: uitgangspunten en ontwikkelingen op gebied van hulp via internet (Frank Schalken, e-hulp.nl), richtlijnen bij chat binnen de eerstelijnszorg (Philippe Bockland, Artevelde Hogeschool), en wordt nagegaan wat cliënten en hun familieleden denken over online hulpverlening (Uilenspiegel en Similes).
In de namiddag zijn er workshops rond: anonieme chatlijnen, ‘Kleur je Leven’, ‘Alcoholhulp.be’ en ‘Reset’ (Mondriaangroep Nederland). Nadien volgt een panelgesprek.

Meer info op de website www.vvgg.be

De opvoedingstelefoon wordt opvoedingslijn.be

opvoedingslijn

Met de naamsverandering van ‘Opvoedingstelefoon’ naar ‘Opvoedingslijn.be wordt de dienst uitgebreid naar online hulpverlening. De website (die binnenkort verder vernieuwd wordt) biedt immers de mogelijkheid aan ouders om vragen te stellen over opvoeding via e-mail.

Om de naamsverandering en het nieuwe aanbod bekend te maken werd een ludiek promotiefilmpje gemaakt.

Meer info: www.opvoedingslijn.be

Surfgedrag van jongeren

jongeren en internet

Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn erg actief en sociaal op internet, maar ze blijken niet zo handig als vaak gedacht wordt. De Nederlandse stichting ‘Mijn Kind Online’ deed een onderzoek en publiceerde een rapport met de toepasselijke titel ‘Einstein bestaat niet’. Ze pleiten ervoor om enerzijds jongeren vaardiger te maken in het gebruik van internet, anderzijds doen ze een aantal aanbevelingen om websites die gericht zijn op jongeren gebruiksvriendelijker te maken.

Lees meer

Handboek Online Hulpverlening

handboek online hulpverlening

Frank Schalken is directeur van de stichting E-hulp.nl en één van de negen auteurs van het recent verschenen ‘Handboek online hulpverlening’. Het boek werd geschreven op basis van de practische ervaring die de verschillende auteurs met online hulpverlening hebben. Ze beperken zich hierbij niet tot een theoretische uiteenzetting, maar illustreren het ruimschoots met concrete voorbeelden en bruikbare richtlijnen. Het is een bijzonder verhelderend boek geworden dat zeker zal bijdragen tot een grotere en meer efficiënte verspeiding van online hulpverlening.

Lees meer

Kleur je Leven: een e-mental health tool

kleur je leven online zelfhulp

In de loop van dit jaar kwam de Vlaamse versie van Kleur je Leven online. Kleur je Leven is een internetcursus voor volwassenen vanaf 18 jaar om zelfstandig depressieve klachten aan te pakken. De cursus bestaat uit acht lessen en één terugkomles. De lessen kunnen zelfstandig via het internet gevolgd worden. De website is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in Nederland en herwerkt door ISW Limits en is gebaseerd op de principes van de cognitieve gedragstherapie en het Stepped care-model.

Meer info op de website van ISW Limits
Bezoek de website: Kleur je Leven

Cannabishulp.be staat online!

Cannabishulp

Recent werd Cannabishulp.be gelanceerd. Naast informatie en een zelftest, biedt de website online hulpverlening bij cannabisproblemen. Deelnemers kunnen anoniem en kosteloos aan een programma deelnemen. Het programma duurt een 3-tal maanden. Het bestaat uit het bijhouden van een cannabisdagboek en het uitvoeren van een aantal opdrachten om de zelfcontrole te vergroten.
Bezoek de website: www.cannabishulp.be