Beweging rond online hulp in Vlaamse CGG’s

Er blijkt beweging te komen in de ontwikkeling van online hulpverlening bij de Vlaamse CGG’s. Er wordt een begin gemaakt met het formuleren van een Vlaams Actieplan (voor de hele welzijnssector), er start een project rond de implementatie van ‘blended hulp’ voor afhankelijkheidsproblemen en er is een TETRA project voor het uittesten van een online dagboekmodule in verschillende welzijnssectoren (waaronder CGG’s).

Lees meer

Participate autisme

De Vlaamse Vereniging Autisme ontwikkelde een nieuwe website waar ouders van een kind met autisme antwoorden op hun vragen kunnen vinden. Wat is autisme? Wat betekent dat voor mijn kind en gezin? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind de juiste ondersteuning krijgt en hoe kan ik zelf mijn kind ondersteunen? Ook beroepskrachten vinden op deze website heel wat bruikbare informatie.

Daarnaast wil Participate ouders ondersteunen bij de opvoeding door hen te laten delen in de ervaringen van andere ouders en personen met autisme. Autisme begrijpen doe je niet enkel door deskundige uitleg te lezen maar ook door de vele ervaringsverhalen in de rubriek ‘Zij vertellen …’. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden kan je meer dan 3 uur video’s bekijken. Ouders, kinderen en volwassenen met autisme tonen hoe ze een probleem aanpakken, welke hulpmiddelen ze gebruiken en wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Het motiveert en stimuleert om zelf dingen uit te proberen.

www.participate-autisme.be

iktic.be: nieuwe website over Tourette

iktic.be

Over het syndroom van Tourette wordt soms lacherig gedaan, waarbij enkel verwezen wordt naar het plots uiten van vloek- of scheldwoorden (coprolalie). Het syndroom van Gilles de la Tourette is in realiteit een complex fenomeen met een veelheid aan mogelijke motorische of vocale tics. Vaak gaat het samen met andere problemen zoals dwangmatigheid, angst, ADHD en autisme.

Iktic is een vereniging voor en door personen met dit syndroom en wil er op een positieve manier meer bekendheid aan geven. En tegelijkertijd informatie en ondersteuning bieden aan mensen met Tourette, hun nabije omgeving, maar ook de ruimere samenleving. Ongeveer 1% van de bevolking heeft er mee te kampen. Het syndroom is niet te ‘genezen’, maar het kan wel beheersbaar gemaakt worden. Stress is een belangrijke uitlokker in dit verband. Daarom is het belangrijk om extra stress door onbegrip te voorkomen.

www.iktic.be

1813 zelfmoordpreventie

Tele-onthaal en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding bundelen hun expertises en gaan samenwerken onder het nieuwe noodnummer 1813. Deze samenwerking kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, een initiatief van kabinet Vandeurzen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Crisishulp is cruciaal bij het overbruggen van een suïcidale crisis. Crisishulp is daarom ook te vinden via de portaalsite www.zelfmoord1813.be of kortweg www.1813.be. Bellen naar 1813 is gratis voor de beller, ongeacht of die met een vast of mobiel toestel belt, en of zijn rekening betaald is of niet. Bellen naar 1813 is ook anoniem. Via de website kan er (eveneens anoniem) contact genomen worden via chat.

Meer info op: www.zorg-en-gezondheid.be

Terugblik op Congres Online Hulp 2013

Online hulp bleef groeien in 2012. Meer dan 226.000 Nederlanders maakten in 2012 op een of andere manier gebruik van een online hulp aanbod. Maar werd er bij de vorige edities van het congres nog ruimschoots aandacht gegeven aan nieuwe technische hoogstandjes, dan verschoof dit bij editie 2013 volledig naar de achtergrond. Geen Google Glass dus. “Negeer voorlopig alle nieuwe technologische ontwikkelingen maar ga stappen zetten met alles wat er al is” vertelde Frank Schalken tijdens zijn inleiding.

Wat mij vooral bijbleef na de vierde editie van dit congres was:

  • de verschillende ‘leerstijlen’ bij (het ontwikkelen van) online hulp
  • het betrekken van cliënten bij ontwikkeling en implementatie
  • blended hulp kan erg verschillen naargelang de doelstelling en hoeft geen louter kopie van de reguliere face-to-face hulp te zijn
  • kostenbesparing mag niet het enige motief zijn om online hulp te implementeren

Hieronder volgt een korte bespreking met enkele kritische bemerkingen.

Lees meer

Gezond zorgen: online hulp voor mantelzorgers

Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met (langdurige) zorg voor iemand uit hun nabije omgeving (een dementerende ouder, een gehandicapt kind, een partner met psychische problemen, …). Dit wordt ‘mantelzorg’ genoemd. Zorgen voor iemand anders is een mooie zaak, maar kan vaak ook erg belastend zijn. Omdat mantelzorgers graag goed willen zorgen voor iemand die hen dierbaar is, merken ze dikwijls signalen van overbelasting te laat op.

De Nederlandse Mirro stichting nam het initiatief om voor de vele mantelzorgers in onze samenleving een website te voorzien. ‘Gezondzorgen.nl’ biedt hen handvatten om mentaal gezond te blijven, met een zelftest om na te gaan in hoeverre er sprake is van overbelasting, een groot aantal tips om terug in balans te komen en een online zelfhulpprogramma. De toegang tot de online zelfhulp is kosteloos en deelnemers kunnen anoniem blijven.

www.gezondzorgen.mirro.nl

Ooit al zo gereageerd?

Volgens een studie van de denktank Itinera zoeken twee op drie mensen geen hulp wanneer ze met psychische problemen worstelen, maar houden ze dit stil. Soms uit angst voor de reacties van anderen. “Je maakt het veel erger dan het eigenlijk is” of “Je beeldt het je allemaal maar in” zijn vaak gehoorde reacties.

Daarom lanceerde de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) de website www.ooitalzogereageerd.be. Hier worden  een aantal tips gegeven over hoe je het gesprek met mensen met psychisch problemen positief kan aangaan. Sommige reacties, hoe goed bedoeld ook, blokken immers elk verder gesprek af. Tijd om normaal te doen over psychische problemen…

www.ooitalzogereageerd.be